Adria Biro

+381 64 225 1929

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge za preduzeća

 

Nudimo računovodstvene usluge u skladu sa Zakonom o računovodstvu, srpskim i međunarodnim računovodstvenim standardima i standarima finansijskog izveštavanja ( ovisno o veličini i potrebama klijenata) te poreskim propisima
 

 • izrada računovodstvenih politika i kontnog plana prema specifičnim potrebama svakog klijenta

 • vođenje finansijskog knjigovodstva ; dnevnika i glavne knjige

 • knjiga ulaznih i izlaznih računa

 • rekapitulacija potraživanja i obaveza

 • robno knjigovodstvo

 • obračun poreza na dodatnu vrednost

 • vođenje evidencije osnovnih sredstava

 • izrada finansijskog izveštaja

 • prijava poreza na dobit

 • sve ostale knjigovodstvene radnje koje nisu navedene u dogovoru sa klijentom

Ljudski resurSI

 

Usluge obračuna plata obavljaju se u skladu sa propisima  zakona o radu, poreza na dohodak građana i drugim propisima koji uređuju područje plata i ostalih primanja.
 

 • Registracija zaposlenih

 • Obracun plata , bonusa i sl.

 • Obračun autorskih obračuna, ugovora o delu 
  i drugih naknada

 • Prijave i odjave zaposlenih

Savetovanje i izveštavanje

 

Nudimo vam celovitu usluge – poresko  i poslovno savetovanje. Individualnim pristupom pomažemo kod optimizacije  poslovanja, povezivanjem poreskih i računovodstvenih  propisa.

 

 • Poresko savetovanje

 • Interni izveštaji prema specifičnim potrebama klijenata

 • Savetovanje u vezi računovodsta i knjigovodstva

 • Saveti vezani uz spcifičnost pojedinih delatnosti

 • Poresko planiranje

 • Izrada izveštaj za potrebe menadžmenta, uključujući izveštaje o dobiti,  naplati sastrankama, dugovanja prema dobavljačima

 • Komunikacija sa državnim institucijama